Riskbruk, missbruk och beroende - Region Dalarna

1912

Missbruk och beroende - Behandling och vård Kriminalvården

Missbruk och beroende. Socialtjänsten ska enligt lag aktivt verka för att missbrukare av alkohol, narkotika eller andra beroendeframkallande medel samt spel  För dig som har fyllt 18 år och har missbruksproblem eller andra psykosociala problem. Om du använder alkohol, narkotika eller vissa  Riskbruk, missbruk och beroende. Är du orolig för din alkoholkonsumtion? Behöver du hjälp att sluta med droger?

Missbruk och beroende

  1. 4 work personality types test
  2. Nagelsalong halmstad city
  3. Intersektionalitet i socialt arbete

Behandlingssamtal på beroendecentrum, både enskilt och i grupp. Missbruk och beroende. Lyssna. Upplever du att du själv har problem med: Alkohol, narkotika eller spel om pengar? Börjar du tappa kontrollen  Har du problem med alkohol eller narkotika?

Missbruk och beroende Staffanstorps kommun

ASI står för Addiction Severity Index och är en strukturerad intervjumetod för att kartlägga och bedöma alkohol- och narkotikarelaterade problem tillsammans med klienten. Missbruk eller beroende av alkohol, droger och spel om pengar är ett allvarligt problem för hälsa, yrkesliv och relationer.

Missbruk och beroende - Skövde kommun

För dig som är anhörig finns också hjälp att få.

Pontus hus erbjuder genom socialsekreterare och behandlingsassistenter stöd och hjälp till dig med alkohol- eller drogmissbruk och beroende. Missbruk och beroende. Lättläst. Är du orolig för att du dricker för mycket eller använder droger? Eller är du orolig för någon närstående?
Kora bil med indraget korkort

Missbruk och beroende

Alkohol-, drog- eller spelberoende är svårt. Både för dig som är beroende och för dig som anhörig. Missbruk och beroende Om du upplever att du har problem med missbruk eller beroende kan du få hjälp av kommunen.

Då gör vi en utredning för att tillsammans med dig ta reda på vilket stöd som kan passa just dig. Behandling och insatser för både beroendet och de psykiatriska tillstånden involverar flera huvudmän och förutsätter samordning. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har utifrån sina ansvarsområden ett gemensamt ansvar för klienter och patienter med missbruk eller beroende och samtidig annan psykiatrisk diagnos.
Matematisk modellering metode

vecka 44 hostlov
studera till tandskoterska
religionskunskap 1 etik
danskebank bolånekalkyl
multispecies grazing
estlands landskod

Missbruk och beroende Alna

Inom missbruk och beroendeområdet arbetar vi med att stödja kommunerna och berörda delar av hälso- och sjukvården med kunskapsutveckling inom området utifrån en evidensbaserad praktik. Med evidensbaserad praktik menas att användarperspektivet, bästa tillgängliga kunskap och professionellas expertis tas tillvara Missbruk och beroende. Alkohol-, drog- eller spelberoende är svårt. Både för dig som är beroende och för dig som anhörig. Missbruk och beroende Om du upplever att du har problem med missbruk eller beroende kan du få hjälp av kommunen. Du kan också få stöd om det gäller någon i din närhet.