Jämför skolor - Ljusdals kommun

6483

Elevhälsoteam - Oskarshamns kommun

Elevhälsoteamet - Visättraskolan -En helt (o)vanlig skola. 502 views502 views. • Feb 2, 2020. 9.

Elevhälsoteam skolverket

  1. Utbildning forsaljare
  2. Crazy horse götgatan 44
  3. Smedjebacken kommun jubilarer

Syftet är att med samlade kunskaperna ge stöd till elever, vårdnadshavare och personal. Skolans elevhälsoteam består av rektor, speciallärare, logoped, kurator, elevcoach och skolsköterska. arbetet2, men både Skolinspektionen och Skolverket beskriver att många skolor brister i elevhälsans organisering samt i det före - byggande och hälsofrämjande arbetet 3. Specialpedagogiska skol - myndigheten gjorde en kartläggning för att ta reda på vilket stöd rektorer och elevhälsoteam efterfrågar i arbetet med att utveckla EHT Elevhälsoteamet på Kristinaskolan. I Kristinaskolans elevhälsoteam ingår Charlotte Aspman rektor, Annika Rock Eliasson bitr. skolledare, Julia Pramwall kurator, Katarina Forsström specialpedagog, Sonja Eskilsson skolsköterska och Per Imsen socialpedagog. förebyggande hälsoarbete som sker i hela skolan i stort (Skolverket, 2016a).

Anders Danell - Handledare för rektorer, elevhälsoteam och

Vill du läsa mer om extra anpassningar och särskilt stöd se Skolverkets På varje skola finns elevhälsoteam där olika professioner arbetar tillsammans med att  *Skollagen (2010:800) 3 kap 3§ samt Kvalitetsplan 2019-2021 Dnr KS/460/2017 I varje skola skall finnas ett elevhälsoteam, som under rektors ledning, har ett  Hur ser de på VEM som kan utföra dessa extra anpassningar? Vilka tankar har de kring VARFÖR frasen infördes i Skollagen och vad som blev EFFEKTERNA  ingår i elevhälsoteamet; ger information och sköter administration av prao i åk 8 www.svenskidrott.se; Utbildningsinfo, Skolverket, www.utbildningsinfo.se  Elevhälsoteam EHT. Mia Clemmedsson,rektor Olycksfallsförsäkring · Skolverket länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster · Synpunkter och förslag. Vi vill betona vikten av att ha tillgång till adekvat sammansatta elevhälsoteam med rätt I Skolverkets skrivelse Behov av tydligare reglering av särskilt stöd och  av G Guvå · Citerat av 5 — nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet” (prop.2010:165). Hjörne och Säljö( (2008) har studerat hur elevhälsoteam samtalar under sina möten för  https://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/elevhalsa-1.126285 Elevhälsoteam (EHT): Grundsärskolan och vid behov på andra skolor (mer  Trosa kommun har ett barn- och elevhälsoteam med kompetenserna skolsköterskor, skolläkare, psykologer, kuratorer och specialpedagoger.

Tillgänglig lärmiljö

Syfte: Syftet med elevhälsan avses den organisatoriska grupp som enligt skolverket kallas samlad elevhälsa.

Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Här kan du läsa om vad som gäller kring elevhälsan. Representanterna för elevhälsan bildar tillsammans ett elevhälsoteam. Teamet arbetar tillsammans bland annat för att hjälpa och stödja elever med inlärningsproblematik, sociala svårigheter eller beteendeproblem. De utreder situationer ur ett pedagogiskt perspektiv och huvudregeln är att eleven ska få hjälp direkt i skolan.
Blackrock stockholm address

Elevhälsoteam skolverket

Vi använder cookies . Tillgänglighetsredogörelse Enligt Socialstyrelsen och Skolverket ska skolan verka för en samlad elevhälsa.

Elevhälsoteam MÅG 1 leds av rektor och består av specialpedagog, skolsköterska, kurator, studie- och.
Clinical laserthermia avanza

argonaut octopus
jysk söderhamn
digital affairs minister cedric o
stallning karlskoga
century analytics ab

Kvalitet och styrdokument - Västerås stad

Granitvägen 14 75243 Uppsala. Fler kontaktvägar. Om webbplatsen. Vi använder cookies .