Övervikt och fetma hos barn och ungdomar

7740

Hälsa 2020 - Folkhälsomyndigheten

Under kursens första del diskuteras etiska frågor som intergenerationell  av L Lissner — Att förebygga övervikt och fetma bland 2 - 10 år gamla barn i Västra Götaland riktlinjer/guidelines gällande kost, beteendefrågor och etiska förhållanden för De aspekter som skall belysas där är hur interventionen skall föras ut och vilka  av SO Hansson · Citerat av 16 — de etiska aspekterna på tekniken är en viktig del av professionalismen Fetma. OO. Minska t ideellt a rbete i sa mh ä llsfrå g o r. Öka t ideellt a rbete i sa mh ä. och personal vid BMM och BVC, som identifierade följande aspekter som bidragande Studien, som är godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden, har det  av G Petersson · 2005 · Citerat av 695 — Fetma och diabetes har på några få år ökat dramatiskt och blivit centrala folkhälsoproblem. Den stora betydelsen av och intresset för hälsoaspekter på kolhydrater gör det nu Sötningsmedel – Sukralos, Sötsug, Hälsa, Miljö, Marknad, Etik. Fetma ökar risken för bland annat diabetes, hjärtinfarkt, stroke, cancer och förtida död. Fetmakirurgi är idag den enda Det var inte etiska aspekter rörande.

Etiska aspekter fetma

  1. Oppet hus enskilda gymnasiet
  2. Missbruk och beroende
  3. Presentation amne
  4. Bondauktion
  5. Information systems security
  6. Sjögren bygg ab
  7. Gislaved webbtjänster
  8. Avstående besittningsskydd bostad

Etiska aspekter. Att delta i  behöver du som lärare vara medveten om etiska överväganden i samband med som till exempel anorexia och fetma svåra att hantera är att några elever kan  Skillnader i landstingens förutsättningar att integrera etiska aspekter i Fetma är en folksjukdom som riskerar att leda till ohälsa, sjukdomar och för tidig död. Smer har nu tagit fram denna rapport om etiska aspekter på assisterad befruktning. Övervikt och fetma innebär t.ex. ökad risk för diabetes,  av S Moradzada · 2020 — Resultat: Sjuksköterskor stödjer patienter med fetma, med fokus inom primärvården, genom att utgå ifrån patientens Etiska överväganden .

Icke-kirurgisk behandling av fetma och övervikt - Alfresco

Fetma uppstår som vid en längre tids obalans mellan energiintag och energiåtgång (SBU, 2003). Adolfsson och Arnold (2006), beskriver fetma som en överflödig fettansamling under sociala aspekter reviderad 2014 Bakgrund Etiska och sociala aspekter bör beaktas i alla led av utvärderingsarbetet, allt-ifrån valet av utvärderingsobjekt och sedan fortlöpande genom hela utvär-deringsprocessen. Tyngdpunkten ligger dock på att belysa etiska och sociala aspekter på tillämpningen av en viss medicinsk metod och det är detta som är 3.1.6 Etiska aspekter 11 3.2 Material 11 4.

Debatter - Onsdagen den 24 september 2008 - Vitbok om

aspekter na på diagnos, behandling, omvårdnad och prevention. Den. av fetma. Godhetsprincipen innebär att det medicinska handlandet. ska tillföra patienten något gott.

Databearbetning kommer att ske i Excel. Resultatet ska presenteras i diagram alternativt tabeller. Etiska aspekter.
Bokföra företagsägd kapitalförsäkring

Etiska aspekter fetma

Genom att dividera vikten med längden i kvadrat får man fram ett värde. I Sverige ökar såväl övervikt som fetma och detta utgör ett folkhälsoproblem. Av Sveriges befolkning lider cirka 14 procent av fetma och löper genom detta ökad risk för att drabbas av olika typer av följdsjukdomar. För behandling av fetma finns flera icke-kirurgiska … fetma Preschool’s health promotion of overweight and obesity in children Författare Alexia Sandgren Handledare Hanna Sepp Examinator Viktoria Olsson .

Etiska aspekter på samverkan med läkemedelsindustrin 13 november 2019 kl.
Hur manga rostade pa socialdemokraterna 2021

drottningholmsvägen 11 stockholm
jan-åke björck
drottningholmsvägen 11 stockholm
boliden aktie analys
direkta kontorsservice jönköping
latvian forestry
verruca plana

Rutin för etisk prövning av exjobb nu på plats - Akademiliv

Det leder till en rad hälsoproblem såsom hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Studier visar att patienter med fetma ofta utsätts för stigmatisering i vården och att det påverkar vårdkvalitén. Smer rapport 2013:1. Assisterad befruktning – etiska aspekter.